OSP  Izbicko Ochotnicza Straż Pożarna Izbicko

Zarząd

13 lutego 2016 roku na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym podsumowano 2015 rok i wybrano nowy Zarząd OSP Izbicko oraz Komisję Rewizyjną. W skład Zarządu wchodzą: 

Prezes - Waldemar Joszko 

Naczelnik - Andrzej Kapica 

Z-ca Naczelnika - Tomasz Woźniak 

Sekretarz - Jan Schnaider 

Skarbnik - Dawid Skóra 

Kronikarz - Kinga Joszko 

Gospodarz - Józef Graca 

Członek - Adam Puchowski 

Członek - Marcin Honcza 

 

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: 

Przewodniczący - Piotr Szczygieł 

Sekretarz - Benjamin Kosmider 

Członek - Sławomir Kot