OSP  Izbicko Ochotnicza Straż Pożarna Izbicko

Zarząd

5 czerwca 2021 roku na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym podsumowano 2020 rok oraz wybrano nowy Zarząd OSP Izbicko oraz Komisję Rewizyjną. W skład Zarządu wchodzą: 

Prezes - Waldemar Joszko 

Naczelnik - Andrzej Kapica 

Z-ca Naczelnika - Tomasz Woźniak 

Sekretarz - Adam Puchowski

Skarbnik - Dawid Skóra 

Kronikarz - Kinga Joszko 

Gospodarz - Patrycja Skóra

Członek - Marcin Honcza 

Członek - Justyna Skóra

 

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: 

Przewodniczący - Paweł Michulka

Sekretarz - Tomasz Matysek

Członek - Sławomir Kot